بازدید مجید فراهانی از منطقه 17

تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران صبح دیروز به بازدید از شهرداری منطقه 17 تهران پرداخت و در جریان پروژه های در حال انجام یا به پایان رسیده این منطقه قرار گرفت.فراهانی همچنین در جریان این بازدید به بحث و تبادل نظر با شورایاران منطقه 17 پرداخت و بر اهمیت نقش آنها در پیشبرد مسائل شهری و لزوم تعامل تمامی معاونین شهرداری با شورایاران و بهره گیری از نظرات آنها تاکید کرد.
عکاس: وحید دانشفر
بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 1

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 1

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 2

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 2

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 3

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 3

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 4

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 4

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 5

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 5

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 6

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 6

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 7

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 7

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 8

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 8

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 9

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 9

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 10

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 10

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 11

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 11

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 12

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 12

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 14

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 14

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 15

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 15

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 16

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 16

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 17

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید