آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13

تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 صبح چهارشنبه 19 شهریور 1399 با حضور سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران, در منطقه 13 برگزار شد.
عکاس: بابک گنجینه
آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 2

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 2

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 3

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 3

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 4

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 4

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 5

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 5

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 6

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 6

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 7

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 7

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 8

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 8

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 11

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 11

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 12

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 12

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 13

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 13

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 14

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 14

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 15

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 15

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 16

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 16

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 17

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 17

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 18

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 18

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 19

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 19

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 20

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 20

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 21

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 21

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 22

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 22

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 23

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 23

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 24

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید