نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر"

تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
نمایشگاه "عطر سیب" آثار مختلف فرهنگی و هنری شهروندان که حول محور واقعه عاشورا و جریان قبل و بعد از آن شکل گرفته و در پلازای میدان هفت‌تیر به نمایش گذاشته شده است.
عکاس: مجتبی عرب زاده
نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 1

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 1

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 2

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 2

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 3

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 3

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 4

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 4

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 5

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 5

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 6

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 6

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 7

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 7

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 8

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 8

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 9

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 9

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 10

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 10

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 11

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 11

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 12

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 12

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 13

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 13

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 14

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 14

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 15

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 15

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 16

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 16

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 17

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 17

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 18

نمایشگاه عطر سیب "پلازای میدان هفت‌تیر" 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید