رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور

تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
رقابتهای دو و میدانی قهرمانی باشگاههای کشور پس از اخذ مجوز از ستاد ملی مبارزه با کرونا در ماههای شهریور و مهر و در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان (در دو بخش بانوان و آقایان) در حال برگزاری می باشد.
عکاس: سعید زارعیان
رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 1

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 1

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 2

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 2

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 3

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 3

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 4

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 4

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 5

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 5

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 6

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 6

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 7

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 7

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 8

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 8

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 9

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 9

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 10

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 10

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 11

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 11

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 12

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 12

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 13

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 13

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 14

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 14

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 15

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 15

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 16

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 16

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 17

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 17

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 18

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 18

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 19

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 19

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 20

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید