مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

۱۷ شهریور ۱۳۹۹
مراسم افتتاح سه پروژه همزمان(پروژه مرکز کنترل و نظارت تصویری سازمان مدیریت پسماند، پروژه بهره برداری از 5 دستگاه خوددریافت پسماند خشک RVM و پروژه آغاز عملیات احداث سومین کارخانه بازیافت پسماندهای ساختمانی و عمرانی) سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران صبح امروز دوشنبه 17 شهریور 1399 و با حضور مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران در محل ساختمان مرکزی سازمان مدیریت پسماند برگزار شد.
سعید ربیعی
http://www.tehranpicture.ir/u/6gf