مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
مراسم افتتاح سه پروژه همزمان(پروژه مرکز کنترل و نظارت تصویری سازمان مدیریت پسماند، پروژه بهره برداری از 5 دستگاه خوددریافت پسماند خشک RVM و پروژه آغاز عملیات احداث سومین کارخانه بازیافت پسماندهای ساختمانی و عمرانی) سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران صبح امروز دوشنبه 17 شهریور 1399 و با حضور مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران در محل ساختمان مرکزی سازمان مدیریت پسماند برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی
مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 1

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 1

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 2

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 2

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 3

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 3

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 4

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 4

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 5

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 5

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 6

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 6

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 7

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 7

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 8

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 8

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 9

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 9

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 10

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 10

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 11

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 11

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 12

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 12

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 13

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 13

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 14

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 14

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 15

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 15

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 16

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 16

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 17

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 17

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 18

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 18

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 19

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 19

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 20

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 20

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 21

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 21

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 22

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 22

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 23

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 23

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 24

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 24

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 25

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 25

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 26

مراسم افتتاح سه پروژه همزمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید