پل‌های تهران؛ پل چوبی

تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
پل چوبی پلی است در مرکز شهر تهران. این پل در تقاطع خیابان انقلاب و خیابان سپاه در جهت شمالی-جنوبی قرار دارد و دسترسی میدان سپاه به میدان بهارستان را امکان‌پذیر می‌سازد. پیش از این که شهر تهران به شکل امروزی خود درآید، دور شهر دروازه هایی بنا شده بود تا دفاع از شهر ممکن باشد. یکی از این دروازه‌ها، دروازه شمیران بود با خندق‌هایی پر از آب در اطرافش که برای عبور از آن‌، از پلی چوبی استفاده می‌شد. امروزه از این دروازه و آن خندق پر از آب اثری نیست‌، اما این محل همچنان به نام پل چوبی معروف است.
عکاس: مرضیه نورعلی
پل‌های تهران؛ پل چوبی 1

پل‌های تهران؛ پل چوبی 1

پل‌های تهران؛ پل چوبی 2

پل‌های تهران؛ پل چوبی 2

پل‌های تهران؛ پل چوبی 3

پل‌های تهران؛ پل چوبی 3

پل‌های تهران؛ پل چوبی 4

پل‌های تهران؛ پل چوبی 4

پل‌های تهران؛ پل چوبی 5

پل‌های تهران؛ پل چوبی 5

پل‌های تهران؛ پل چوبی 6

پل‌های تهران؛ پل چوبی 6

پل‌های تهران؛ پل چوبی 7

پل‌های تهران؛ پل چوبی 7

پل‌های تهران؛ پل چوبی 8

پل‌های تهران؛ پل چوبی 8

پل‌های تهران؛ پل چوبی 9

پل‌های تهران؛ پل چوبی 9

پل‌های تهران؛ پل چوبی 10

پل‌های تهران؛ پل چوبی 10

پل‌های تهران؛ پل چوبی 11

پل‌های تهران؛ پل چوبی 11

پل‌های تهران؛ پل چوبی 12

پل‌های تهران؛ پل چوبی 12

پل‌های تهران؛ پل چوبی 13

پل‌های تهران؛ پل چوبی 13

پل‌های تهران؛ پل چوبی 14

پل‌های تهران؛ پل چوبی 14

پل‌های تهران؛ پل چوبی 15

پل‌های تهران؛ پل چوبی 15

پل‌های تهران؛ پل چوبی 16

پل‌های تهران؛ پل چوبی 16

پل‌های تهران؛ پل چوبی 17

پل‌های تهران؛ پل چوبی 17

پل‌های تهران؛ پل چوبی 18

پل‌های تهران؛ پل چوبی 18

پل‌های تهران؛ پل چوبی 19

پل‌های تهران؛ پل چوبی 19

پل‌های تهران؛ پل چوبی 20

پل‌های تهران؛ پل چوبی 20

پل‌های تهران؛ پل چوبی 21

پل‌های تهران؛ پل چوبی 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید