زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی

تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
آیین بازگشایی مدارس و نواختن زنگ مهر شنبه 15 شهریور 1399 در مجتمع نابینایان شهید خزائلی, با حضور سمیه حاجوی شهردار منطقه 7 برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 1

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 1

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 2

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 2

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 5

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 5

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 6

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 6

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 7

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 7

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 8

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 8

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 9

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 9

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 10

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 10

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 11

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 11

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 12

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 12

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 13

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 13

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 14

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 14

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 16

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 16

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 17

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 17

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 19

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 19

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 21

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 21

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 22

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 22

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 23

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 23

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 24

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 24

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 25

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 25

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 26

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 26

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 27

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 27

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 28

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 28

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 29

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 29

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 30

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 30

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 31

زنگ مهر در مدرسه نابینایان شهید خزائلی 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید