امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو

تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
مراسم امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو عصر امروز چهارشنبه 12 شهریور 1399 و با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، رضا اردکانیان وزیر نیرو، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، جمعی از معاونین شهرداری و مدیران شهری در سالن اجتماعات وزارت نیرو برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی
امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 1

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 1

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 2

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 2

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 3

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 3

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 4

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 4

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 5

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 5

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 6

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 6

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 7

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 7

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 8

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 8

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 9

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 9

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 10

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 10

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 11

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 11

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 12

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 12

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 13

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 13

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 14

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 14

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 15

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 15

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 16

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 16

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 17

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 17

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 18

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 18

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 19

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 19

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 20

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 20

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 21

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 21

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 22

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 22

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 23

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 23

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 24

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 24

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 25

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 25

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 26

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 26

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 27

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 27

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 28

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 28

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 29

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 29

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 30

امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید