کافه کتاب دارالخلافه

تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
این بنای ارزشمند مربوط به مرحوم مزینانی ملقب به مهین الملوک (داماد مظفرالدین شاه) میباشد، که در دهه 40 ه.ش توسط علی امینی وقف بر درمانگاه مهینیه شده است. این عمارت شامل دو بخش می باشد؛ بخش عمارت جنوبی که متشکل از نمازخانه و کتابخانه اصلی است بخش دوم حیاط و عمارت شمالی شامل پنج اتاق است که بر حسب محلات دارالخلافه به نام های زیر نامگذاری شده است. بازار و چاله میدان،ارگ،عودلاجان و سنگلچ
عکاس: حمید رضا درجاتی
کافه کتاب دارالخلافه 1

کافه کتاب دارالخلافه 1

کافه کتاب دارالخلافه 2

کافه کتاب دارالخلافه 2

کافه کتاب دارالخلافه 3

کافه کتاب دارالخلافه 3

کافه کتاب دارالخلافه 4

کافه کتاب دارالخلافه 4

کافه کتاب دارالخلافه 5

کافه کتاب دارالخلافه 5

کافه کتاب دارالخلافه 6

کافه کتاب دارالخلافه 6

کافه کتاب دارالخلافه 7

کافه کتاب دارالخلافه 7

کافه کتاب دارالخلافه 8

کافه کتاب دارالخلافه 8

کافه کتاب دارالخلافه 9

کافه کتاب دارالخلافه 9

کافه کتاب دارالخلافه 10

کافه کتاب دارالخلافه 10

کافه کتاب دارالخلافه 11

کافه کتاب دارالخلافه 11

کافه کتاب دارالخلافه 12

کافه کتاب دارالخلافه 12

کافه کتاب دارالخلافه 13

کافه کتاب دارالخلافه 13

کافه کتاب دارالخلافه 14

کافه کتاب دارالخلافه 14

کافه کتاب دارالخلافه 15

کافه کتاب دارالخلافه 15

کافه کتاب دارالخلافه 16

کافه کتاب دارالخلافه 16

کافه کتاب دارالخلافه 17

کافه کتاب دارالخلافه 17

کافه کتاب دارالخلافه 18

کافه کتاب دارالخلافه 18

کافه کتاب دارالخلافه 19

کافه کتاب دارالخلافه 19

کافه کتاب دارالخلافه 20

کافه کتاب دارالخلافه 20

کافه کتاب دارالخلافه 21

کافه کتاب دارالخلافه 21

کافه کتاب دارالخلافه 22

کافه کتاب دارالخلافه 22

کافه کتاب دارالخلافه 23

کافه کتاب دارالخلافه 23

کافه کتاب دارالخلافه 24

کافه کتاب دارالخلافه 24

کافه کتاب دارالخلافه 25

کافه کتاب دارالخلافه 25

کافه کتاب دارالخلافه 26

کافه کتاب دارالخلافه 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید