مراسم شام غریبان در امامزاده صالح(ع)

۱۰ شهریور ۱۳۹۹
آیین شام غریبان حسینی در میان حزن و اندوه سوگواران سیدالشهدا (ع) با روشن شدن شمع ها و برگزاری مراسم عزاداری در امامزاده صالح(ع) در میدان تجریش برگزار شد.
سعید ربیعی
http://www.tehranpicture.ir/u/2ow