مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع)

تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
آیین شام غریبان حسینی در میان حزن و اندوه سوگواران سیدالشهدا (ع) با روشن شدن شمع ها و برگزاری مراسم عزاداری در میدان امام حسین (ع) برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 2

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 2

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 3

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 3

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 6

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 6

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 9

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 9

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 10

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 10

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 11

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 11

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 12

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 12

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 14

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 14

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 16

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 16

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 17

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 17

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 18

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 18

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 20

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 20

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 22

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 22

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 23

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 23

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 24

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 24

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 25

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 25

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 26

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 26

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 28

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 28

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 29

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 29

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 32

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 32

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 33

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 33

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 34

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 34

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 35

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 35

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 36

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 36

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 37

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 37

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 41

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 41

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 42

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 42

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 43

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 43

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 44

مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 44

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید