عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک

تاریخ: ۹ شهریور ۱۳۹۹
همزمان با عاشورای حسینی،مراسم خیمه سوزان کربلاییهای مقیم تهران همراه با تعزیه خوانی ، ظهر امروز یکشنبه ۹ شهریور در چهارراه گلوبندک تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 1

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 1

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 2

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 2

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 5

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 5

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 6

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 6

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 7

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 7

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 11

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 11

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 12

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 12

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 13

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 13

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 14

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 14

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 15

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 15

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 17

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 17

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 18

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 18

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 19

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 19

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 20

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 20

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 22

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 22

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 23

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 23

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 24

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 24

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 25

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 25

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 26

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 26

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 27

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 27

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 28

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 28

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 30

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 30

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 32

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 32

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 33

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 33

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 34

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 34

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 36

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 36

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 37

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 37

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 38

عزاداری ظهر عاشورای حسینی در چهار راه گلوبندک 38

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید