آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع)

تاریخ: ۹ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی و سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران با وفایش با حضور اقشار مختلف مردم و و مدیحه سرایی مداحان اهل بیت (ع) با رعایت پروتکل های بهداشتی در میدان امام حسین (ع) تهران برگزار شد.
عکاس: محسن دانک
آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 1

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 1

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 2

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 2

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 3

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 3

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 4

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 4

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 5

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 5

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 6

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 6

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 7

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 7

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 8

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 8

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 9

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 9

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 10

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 10

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 11

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 11

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 12

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 12

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 13

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 13

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 14

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 14

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 15

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 15

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 16

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 16

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 17

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 17

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 18

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 18

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 19

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 19

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 20

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 20

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 21

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 21

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 22

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 22

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 23

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 23

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 24

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 24

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 25

آیین عزاداری در میدان امام حسین (ع) 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید