عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت کریم آل طه

تاریخ: ۸ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عزاداری شب تاسوعای حسینی و سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران با وفایش با حضور اقشار مختلف مردم و با سخنرانی حجت الاسلام صالحان و مداحی حسین رضائیان و حاج وحید گلستانی، با رعایت پروتکل های بهداشتی در هییت کریم آل طه و کانون دانش پژوهان نخبه در مسجد لولاگر برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 1

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 1

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 2

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 2

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 3

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 3

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 4

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 4

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 5

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 5

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 6

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 6

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 7

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 7

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 8

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 8

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 9

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 9

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 10

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 10

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 11

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 11

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 12

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 12

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 13

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 13

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 14

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 14

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 15

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 15

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 16

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 16

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 17

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 17

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 18

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 18

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 19

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 19

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 20

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 20

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 21

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 21

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 22

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 22

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 23

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 23

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 24

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 24

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 25

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 25

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 26

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 26

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 27

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 27

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 28

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 28

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 29

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 29

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 30

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 30

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 31

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 31

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 32

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 32

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 33

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 33

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 34

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 34

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 35

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 35

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 36

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 36

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 37

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 37

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 38

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 38

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 39

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 39

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 40

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 40

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 41

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 41

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 42

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 42

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 43

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 43

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 44

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 44

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 45

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 45

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 46

عزاداری شب تاسوعای حسینی در هییت ره پویان آل طه 46

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید