آیین سوگواری عاشورایی

تاریخ: ۷ شهریور ۱۳۹۹
آیین سوگواری عاشورایی به همت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 6 به مناسبت عزاداری سالار شهیدان امام حسین (ع) در میدان هفت تیر برگزار شد.
عکاس: مرضیه نورعلی
آیین سوگواری عاشورایی 1

آیین سوگواری عاشورایی 1

آیین سوگواری عاشورایی 2

آیین سوگواری عاشورایی 2

آیین سوگواری عاشورایی 3

آیین سوگواری عاشورایی 3

آیین سوگواری عاشورایی 4

آیین سوگواری عاشورایی 4

آیین سوگواری عاشورایی 5

آیین سوگواری عاشورایی 5

آیین سوگواری عاشورایی 6

آیین سوگواری عاشورایی 6

آیین سوگواری عاشورایی 7

آیین سوگواری عاشورایی 7

آیین سوگواری عاشورایی 8

آیین سوگواری عاشورایی 8

آیین سوگواری عاشورایی 9

آیین سوگواری عاشورایی 9

آیین سوگواری عاشورایی 10

آیین سوگواری عاشورایی 10

آیین سوگواری عاشورایی 11

آیین سوگواری عاشورایی 11

آیین سوگواری عاشورایی 12

آیین سوگواری عاشورایی 12

آیین سوگواری عاشورایی 13

آیین سوگواری عاشورایی 13

آیین سوگواری عاشورایی 14

آیین سوگواری عاشورایی 14

آیین سوگواری عاشورایی 15

آیین سوگواری عاشورایی 15

آیین سوگواری عاشورایی 16

آیین سوگواری عاشورایی 16

آیین سوگواری عاشورایی 17

آیین سوگواری عاشورایی 17

آیین سوگواری عاشورایی 18

آیین سوگواری عاشورایی 18

آیین سوگواری عاشورایی 19

آیین سوگواری عاشورایی 19

آیین سوگواری عاشورایی 20

آیین سوگواری عاشورایی 20

آیین سوگواری عاشورایی 21

آیین سوگواری عاشورایی 21

آیین سوگواری عاشورایی 22

آیین سوگواری عاشورایی 22

آیین سوگواری عاشورایی 23

آیین سوگواری عاشورایی 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید