روز ملی کشتی

تاریخ: ۵ شهریور ۱۳۹۹
همزمان با زاد روز جهان پهلوان تختی و روز ملی کشتی مراسم رونمایی از مقبره شهید گمنام در محوطه بیرونی فدراسیون کشتی برگزار شد.
عکاس: سعید زارعیان
روز ملی کشتی 1

روز ملی کشتی 1

روز ملی کشتی 2

روز ملی کشتی 2

روز ملی کشتی 3

روز ملی کشتی 3

روز ملی کشتی 4

روز ملی کشتی 4

روز ملی کشتی 5

روز ملی کشتی 5

روز ملی کشتی 6

روز ملی کشتی 6

روز ملی کشتی 7

روز ملی کشتی 7

روز ملی کشتی 8

روز ملی کشتی 8

روز ملی کشتی 9

روز ملی کشتی 9

روز ملی کشتی 10

روز ملی کشتی 10

روز ملی کشتی 11

روز ملی کشتی 11

روز ملی کشتی 12

روز ملی کشتی 12

روز ملی کشتی 13

روز ملی کشتی 13

روز ملی کشتی 14

روز ملی کشتی 14

روز ملی کشتی 15

روز ملی کشتی 15

روز ملی کشتی 16

روز ملی کشتی 16

روز ملی کشتی 17

روز ملی کشتی 17

روز ملی کشتی 18

روز ملی کشتی 18

روز ملی کشتی 19

روز ملی کشتی 19

روز ملی کشتی 20

روز ملی کشتی 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید