مراسم عزاداری سالار شهیدان در میدان امام حسین(ع)

تاریخ: ۵ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عزاداری سالار شهیدان در میدان امام حسین (ع) با حضور شهردار تهران پیروز حناچی و شهردار منطقه 12 و جمع کثیری از مردم برگزار شد.
عکاس: محسن دانک
مراسم عزاداری سالار شهیدان 1

مراسم عزاداری سالار شهیدان 1

مراسم عزاداری سالار شهیدان 2

مراسم عزاداری سالار شهیدان 2

مراسم عزاداری سالار شهیدان 3

مراسم عزاداری سالار شهیدان 3

مراسم عزاداری سالار شهیدان 4

مراسم عزاداری سالار شهیدان 4

مراسم عزاداری سالار شهیدان 5

مراسم عزاداری سالار شهیدان 5

مراسم عزاداری سالار شهیدان 6

مراسم عزاداری سالار شهیدان 6

مراسم عزاداری سالار شهیدان 7

مراسم عزاداری سالار شهیدان 7

مراسم عزاداری سالار شهیدان 8

مراسم عزاداری سالار شهیدان 8

مراسم عزاداری سالار شهیدان 9

مراسم عزاداری سالار شهیدان 9

مراسم عزاداری سالار شهیدان 10

مراسم عزاداری سالار شهیدان 10

مراسم عزاداری سالار شهیدان 11

مراسم عزاداری سالار شهیدان 11

مراسم عزاداری سالار شهیدان 12

مراسم عزاداری سالار شهیدان 12

مراسم عزاداری سالار شهیدان 13

مراسم عزاداری سالار شهیدان 13

مراسم عزاداری سالار شهیدان 14

مراسم عزاداری سالار شهیدان 14

مراسم عزاداری سالار شهیدان 15

مراسم عزاداری سالار شهیدان 15

مراسم عزاداری سالار شهیدان 16

مراسم عزاداری سالار شهیدان 16

مراسم عزاداری سالار شهیدان 17

مراسم عزاداری سالار شهیدان 17

مراسم عزاداری سالار شهیدان 18

مراسم عزاداری سالار شهیدان 18

مراسم عزاداری سالار شهیدان 19

مراسم عزاداری سالار شهیدان 19

مراسم عزاداری سالار شهیدان 20

مراسم عزاداری سالار شهیدان 20

مراسم عزاداری سالار شهیدان 21

مراسم عزاداری سالار شهیدان 21

مراسم عزاداری سالار شهیدان 22

مراسم عزاداری سالار شهیدان 22

مراسم عزاداری سالار شهیدان 23

مراسم عزاداری سالار شهیدان 23

مراسم عزاداری سالار شهیدان 24

مراسم عزاداری سالار شهیدان 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید