نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران

تاریخ: ۴ شهریور ۱۳۹۹
نشست هم اندیشی پیروز حناچی شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 1399 در ساختمان مرکزی شهردار تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 1

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 1

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 2

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 2

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 3

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 3

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 7

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 7

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 13

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 13

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 14

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 14

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 15

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 15

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 16

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 16

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 17

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 17

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 20

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 20

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 23

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 23

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 24

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 24

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 30

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 30

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 31

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 31

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 32

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 32

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 34

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 34

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 36

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 36

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 38

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 38

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 40

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 40

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 41

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 41

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 42

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 42

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 43

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 43

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 45

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 45

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 47

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 47

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 49

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 49

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 50

نشست شهردار تهران با جمعی از روزنامه نگاران 50

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید