شهر سیاه پوش تو شد

۴ شهریور ۱۳۹۹
سیاهپوش شدن شهر نشانه عزاداری سالار شهیدان است؛ اگرچه محرم امسال با شیوع کرونا رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته ولی تمام کوچه ها و منازل با برافراشتن پرچم‌های" یاحسین" و بیرق‌های سیاه، سیاه‌پوش شده است.
سعید ربیعی-محمد رضا عبدالطیفی
http://www.tehranpicture.ir/u/26g