مراسم افتتاح نخستین برج فناوری بنتک

تاریخ: ۳ شهریور ۱۳۹۹
نخستین برج فناوری بخش خصوصی مستقر در ناحیه نوآوری شریف پیش از ظهر امروز با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و پیروز حناچی شهردار تهران افتتاح شد.
عکاس: مهدی عسگری
مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 1

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 1

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 2

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 2

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 3

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 3

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 4

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 4

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 5

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 5

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 6

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 6

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 7

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 7

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 8

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 8

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 9

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 9

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 10

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 10

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 11

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 11

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 12

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 12

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 13

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 13

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 14

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 14

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 15

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 15

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 16

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 16

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 17

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 17

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 18

مراسم افتتاح نخستین برج فناوری 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید