بازار تهران سیاه پوش شد

۳ شهریور ۱۳۹۹
همزمان با آغاز ماه محرم و عزاداری سید الشهدا حضرت امام حسین (ع) ، معابر ، بازار تهران سیاهپوش شد.
محسن دانک
http://www.tehranpicture.ir/u/44n