بازار تهران سیاه پوش شد

تاریخ: ۳ شهریور ۱۳۹۹
همزمان با آغاز ماه محرم و عزاداری سید الشهدا حضرت امام حسین (ع) ، معابر ، بازار تهران سیاهپوش شد.
عکاس: محسن دانک
بازار تهران سیاه پوش شد 1

بازار تهران سیاه پوش شد 1

بازار تهران سیاه پوش شد 2

بازار تهران سیاه پوش شد 2

بازار تهران سیاه پوش شد 3

بازار تهران سیاه پوش شد 3

بازار تهران سیاه پوش شد 4

بازار تهران سیاه پوش شد 4

بازار تهران سیاه پوش شد 5

بازار تهران سیاه پوش شد 5

بازار تهران سیاه پوش شد 6

بازار تهران سیاه پوش شد 6

بازار تهران سیاه پوش شد 7

بازار تهران سیاه پوش شد 7

بازار تهران سیاه پوش شد 8

بازار تهران سیاه پوش شد 8

بازار تهران سیاه پوش شد 9

بازار تهران سیاه پوش شد 9

بازار تهران سیاه پوش شد 10

بازار تهران سیاه پوش شد 10

بازار تهران سیاه پوش شد 11

بازار تهران سیاه پوش شد 11

بازار تهران سیاه پوش شد 12

بازار تهران سیاه پوش شد 12

بازار تهران سیاه پوش شد 13

بازار تهران سیاه پوش شد 13

بازار تهران سیاه پوش شد 14

بازار تهران سیاه پوش شد 14

بازار تهران سیاه پوش شد 15

بازار تهران سیاه پوش شد 15

بازار تهران سیاه پوش شد 16

بازار تهران سیاه پوش شد 16

بازار تهران سیاه پوش شد 17

بازار تهران سیاه پوش شد 17

بازار تهران سیاه پوش شد 18

بازار تهران سیاه پوش شد 18

بازار تهران سیاه پوش شد 19

بازار تهران سیاه پوش شد 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید