کتاب فروشی های کریم خان

تاریخ: ۲ شهریور ۱۳۹۹
راسته کتابفروشی های خیابان کریمخان دلنشینند. فضای آرامی دارند، تخصصی اند و آنقدر سیستم و چیدمان قفسه های شان درست است که تقریبا مشتری نیازی به راهنمایی خاصی ندارند. دنیای این کتابفروشی ها کند است اکثر مشتری ها مایلند پروسه ی پیدا کردن و خرید کتاب تا حد ممکن طول بکشد و به اصطلاح با کتاب بیشتر در فضا باشند. این فضای آرام و دلنشین امتیاز بزرگی است.
عکاس: میلاد بهشتی
کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 1

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 1

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 2

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 2

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 3

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 3

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 4

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 4

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 5

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 5

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 6

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 6

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 7

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 7

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 8

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 8

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 9

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 9

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 10

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 10

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 11

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 11

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 12

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 12

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 13

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 13

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 14

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 14

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 15

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 15

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 16

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 16

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 17

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 17

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 18

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 18

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 19

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 19

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 20

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 20

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 21

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 21

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 22

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 22

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 23

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 23

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 24

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 24

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 25

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 25

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 26

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 26

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 27

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 27

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 28

کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید