مراسم افتتاح میدانگاه امیر کبیر‌

تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۹۹
مراسم افتتاح و بهره برداری از میدان گاه(پلازای شهری)امیر کبیر‌, عصر شنبه 1 شهریور 1399 با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 1

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 1

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 3

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 3

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 4

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 4

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 6

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 6

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 7

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 7

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 8

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 8

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 9

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 9

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 10

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 10

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 11

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 11

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 12

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 12

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 13

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 13

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 14

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 14

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 15

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 15

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 16

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 16

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 17

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 17

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 18

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 18

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 19

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 19

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 20

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 20

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 21

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 21

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 22

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 22

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 24

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 24

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 25

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 25

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 26

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 26

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 27

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 27

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 28

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 28

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 30

مراسم افتتاح میدان گاه امیر کبیر‌ 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید