رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران»

تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۹۹
مراسم رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» به عنوان رسانه اختصاصی پروژه های محلی پایتخت با حضور حامد مظاهریان معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران و غلامحسین محمدی رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: حامد پری
رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 1

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 1

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 2

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 2

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 3

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 3

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 4

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 4

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 5

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 5

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 6

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 6

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 7

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 7

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 8

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 8

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 9

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 9

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 10

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 10

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 11

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 11

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 12

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 12

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 14

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 14

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 15

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 15

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 16

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 16

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 18

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 18

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 19

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 19

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 20

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 20

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 21

رونمایی از «روزنامه تصویری دروازه تهران» 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید