بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم

۱ شهریور ۱۳۹۹
به مناسبت روز پزشک امروز تورج فرهادی شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهرسالم بازدید نموده و ضمن خدا قوت از پزشکان تقدیر کرد.
محمد برنو
http://www.tehranpicture.ir/u/56q