مسابقات هندبال ساحلی زنان

تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۹۹
نخستین دوره مسابقات هندبال ساحلی زنان در تهران، طی دو روز و با حضور 6 تیم برگزار شد. میزبانی این مسابقات بر عهده مجموعه ورزشی تختی تهران بود.
عکاس: پرتو جغتایی
مسابقات هندبال ساحلی زنان 3

مسابقات هندبال ساحلی زنان 3

مسابقات هندبال ساحلی زنان 4

مسابقات هندبال ساحلی زنان 4

مسابقات هندبال ساحلی زنان 5

مسابقات هندبال ساحلی زنان 5

مسابقات هندبال ساحلی زنان 6

مسابقات هندبال ساحلی زنان 6

مسابقات هندبال ساحلی زنان 7

مسابقات هندبال ساحلی زنان 7

مسابقات هندبال ساحلی زنان 8

مسابقات هندبال ساحلی زنان 8

مسابقات هندبال ساحلی زنان 9

مسابقات هندبال ساحلی زنان 9

مسابقات هندبال ساحلی زنان 10

مسابقات هندبال ساحلی زنان 10

مسابقات هندبال ساحلی زنان 11

مسابقات هندبال ساحلی زنان 11

مسابقات هندبال ساحلی زنان 12

مسابقات هندبال ساحلی زنان 12

مسابقات هندبال ساحلی زنان 13

مسابقات هندبال ساحلی زنان 13

مسابقات هندبال ساحلی زنان 14

مسابقات هندبال ساحلی زنان 14

مسابقات هندبال ساحلی زنان 15

مسابقات هندبال ساحلی زنان 15

مسابقات هندبال ساحلی زنان 16

مسابقات هندبال ساحلی زنان 16

مسابقات هندبال ساحلی زنان 17

مسابقات هندبال ساحلی زنان 17

مسابقات هندبال ساحلی زنان 18

مسابقات هندبال ساحلی زنان 18

مسابقات هندبال ساحلی زنان 19

مسابقات هندبال ساحلی زنان 19

مسابقات هندبال ساحلی زنان 20

مسابقات هندبال ساحلی زنان 20

مسابقات هندبال ساحلی زنان 21

مسابقات هندبال ساحلی زنان 21

مسابقات هندبال ساحلی زنان 22

مسابقات هندبال ساحلی زنان 22

مسابقات هندبال ساحلی زنان 24

مسابقات هندبال ساحلی زنان 24

مسابقات هندبال ساحلی زنان 25

مسابقات هندبال ساحلی زنان 25

مسابقات هندبال ساحلی زنان 26

مسابقات هندبال ساحلی زنان 26

مسابقات هندبال ساحلی زنان 27

مسابقات هندبال ساحلی زنان 27

مسابقات هندبال ساحلی زنان 28

مسابقات هندبال ساحلی زنان 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید