مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران

تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۹۹
مرکز آموزش سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در صالح آباد شهرری واقع شده است. در این مرکز آموزش‌های تخصصی به آتش‌نشانان ارائه می‌شود و همچنین آن‌ها نحوه حضور در حوادث مختلف را در شرایط شبیه سازی شده تمرین می‌کنند و به آتش‌نشانان آموخته می‌شود که چطور در حوادت متفاوت از حریق تا حوادث مواد شیمیایی رادیواکتیو و هسته ای حضور پیدا کنند.
عکاس: سعید ربیعی

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 1

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 2

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 3

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 4

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 5

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 6

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 7

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 8

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 9

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 10

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 11

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 12

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 13

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 14

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 15

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 16

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 17

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 18

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 19

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 20

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 21

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 22

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 23

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 24

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 25

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 26

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 27

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 28

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 29

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 30

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 31

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 32

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 33

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 34

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 35

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 36

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 37

مرکز آموزش آتش نشانی شهرداری تهران 38

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید