پایتخت سیاه پوش شد

۳۰ اَمرداد ۱۳۹۹
شهرداری تهران مانند سالهای گذشته اقدام به سیاه پوش کردن و نصب اقلام تبلیغی با محتوای پیام های عاشورایی کرده است.
محسن روشنده
http://www.tehranpicture.ir/u/46h