مراسم گرامیداشت روز پزشک

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
مراسم گرامیداشت روز پزشک پنجشنبه 30 مرداد 1399 با دکتر پیروز حناچی شهردار تهران, اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری و وزیر بهداشت در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
مراسم گرامیداشت روز پزشک 1

مراسم گرامیداشت روز پزشک 1

مراسم گرامیداشت روز پزشک 2

مراسم گرامیداشت روز پزشک 2

مراسم گرامیداشت روز پزشک 3

مراسم گرامیداشت روز پزشک 3

مراسم گرامیداشت روز پزشک 4

مراسم گرامیداشت روز پزشک 4

مراسم گرامیداشت روز پزشک 5

مراسم گرامیداشت روز پزشک 5

مراسم گرامیداشت روز پزشک 6

مراسم گرامیداشت روز پزشک 6

مراسم گرامیداشت روز پزشک 7

مراسم گرامیداشت روز پزشک 7

مراسم گرامیداشت روز پزشک 9

مراسم گرامیداشت روز پزشک 9

مراسم گرامیداشت روز پزشک 10

مراسم گرامیداشت روز پزشک 10

مراسم گرامیداشت روز پزشک 11

مراسم گرامیداشت روز پزشک 11

مراسم گرامیداشت روز پزشک 12

مراسم گرامیداشت روز پزشک 12

مراسم گرامیداشت روز پزشک 13

مراسم گرامیداشت روز پزشک 13

مراسم گرامیداشت روز پزشک 14

مراسم گرامیداشت روز پزشک 14

مراسم گرامیداشت روز پزشک 15

مراسم گرامیداشت روز پزشک 15

مراسم گرامیداشت روز پزشک 16

مراسم گرامیداشت روز پزشک 16

مراسم گرامیداشت روز پزشک 17

مراسم گرامیداشت روز پزشک 17

مراسم گرامیداشت روز پزشک 18

مراسم گرامیداشت روز پزشک 18

مراسم گرامیداشت روز پزشک 19

مراسم گرامیداشت روز پزشک 19

مراسم گرامیداشت روز پزشک 20

مراسم گرامیداشت روز پزشک 20

مراسم گرامیداشت روز پزشک 21

مراسم گرامیداشت روز پزشک 21

مراسم گرامیداشت روز پزشک 22

مراسم گرامیداشت روز پزشک 22

مراسم گرامیداشت روز پزشک 23

مراسم گرامیداشت روز پزشک 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید