آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن

تاریخ: ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۹
آئین آغاز عملیات اجرایی و کلنگ زنی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن صبح امروز پنجشنبه 30 مرداد 99 با حضور محمدسالاری عضو شورای شهر تهران، امام جمعه کن و شهردار منطقه برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 1

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 2

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 3

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 4

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 5

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 6

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 7

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 8

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 9

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 10

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 11

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 12

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 13

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 14

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 15

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 16

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 17

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 18

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 19

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 20

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 22

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 23

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه آب های سطحی و بهسازی محله کن 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید