مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث ظهر امروز چهارشنبه 29 مرداد 1399 و با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران و سیدمحمد بهشتی عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در موزه مهدی اخوان ثالث برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی
مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 1

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 1

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 2

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 2

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 3

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 3

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 4

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 4

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 5

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 5

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 6

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 6

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 7

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 7

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 8

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 8

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 9

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 9

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 10

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 10

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 11

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 11

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 12

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 12

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 13

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 13

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 14

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 14

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 16

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 16

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 17

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 17

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 18

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 18

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 19

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 19

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 20

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 20

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 21

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 21

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 22

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 22

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 24

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 24

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 25

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 25

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 27

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 27

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 28

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 28

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 29

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 29

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 31

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 31

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 32

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 32

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 33

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 33

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 34

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 34

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 35

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 35

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 36

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 36

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 37

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 37

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 38

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 38

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 39

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 39

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 40

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 40

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 41

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 41

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 43

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 43

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 44

مراسم رونمایی از تندیس مهدی اخوان ثالث 44

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید