باز پیرایی خیابان 150 ساله

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
خیابان لاله‌زار در دوره «ناصرالدین شاه قاجار» ساخته شده و بیش از ۱۵۰ سال قدمت دارد و نخستین سالن‌های تئاتر، رستوران‌ها، تجارتخانه‌ها، خیاط خانه‌ها، سینماها و فروشگاه‌های معروف ایران، در آن ساخته شده است. مردم زیادی از این خیابان خاطره دارند و لاله‌زار، نماد یک نوستالژی است. شاید همین ویژگی منحصربه‌فرد لاله‌زار موجب شد تا مدیران شهری برای بازآفرینی و احیای دوباره آن دست به کار شوند و طرح سنگفرش خیابان لاله‌زار را پس از مطالعات اولیه اجرا کنند.
عکاس: محسن دانک
باز پیرایی خیابان 50 ساله 1

باز پیرایی خیابان 50 ساله 1

باز پیرایی خیابان 50 ساله 2

باز پیرایی خیابان 50 ساله 2

باز پیرایی خیابان 50 ساله 3

باز پیرایی خیابان 50 ساله 3

باز پیرایی خیابان 50 ساله 4

باز پیرایی خیابان 50 ساله 4

باز پیرایی خیابان 50 ساله 5

باز پیرایی خیابان 50 ساله 5

باز پیرایی خیابان 50 ساله 6

باز پیرایی خیابان 50 ساله 6

باز پیرایی خیابان 50 ساله 7

باز پیرایی خیابان 50 ساله 7

باز پیرایی خیابان 50 ساله 8

باز پیرایی خیابان 50 ساله 8

باز پیرایی خیابان 50 ساله 9

باز پیرایی خیابان 50 ساله 9

باز پیرایی خیابان 50 ساله 10

باز پیرایی خیابان 50 ساله 10

باز پیرایی خیابان 50 ساله 11

باز پیرایی خیابان 50 ساله 11

باز پیرایی خیابان 50 ساله 12

باز پیرایی خیابان 50 ساله 12

باز پیرایی خیابان 50 ساله 13

باز پیرایی خیابان 50 ساله 13

باز پیرایی خیابان 50 ساله 14

باز پیرایی خیابان 50 ساله 14

باز پیرایی خیابان 50 ساله 15

باز پیرایی خیابان 50 ساله 15

باز پیرایی خیابان 50 ساله 16

باز پیرایی خیابان 50 ساله 16

باز پیرایی خیابان 50 ساله 17

باز پیرایی خیابان 50 ساله 17

باز پیرایی خیابان 50 ساله 18

باز پیرایی خیابان 50 ساله 18

باز پیرایی خیابان 50 ساله 19

باز پیرایی خیابان 50 ساله 19

باز پیرایی خیابان 50 ساله 20

باز پیرایی خیابان 50 ساله 20

باز پیرایی خیابان 50 ساله 21

باز پیرایی خیابان 50 ساله 21

باز پیرایی خیابان 50 ساله 22

باز پیرایی خیابان 50 ساله 22

باز پیرایی خیابان 50 ساله 23

باز پیرایی خیابان 50 ساله 23

باز پیرایی خیابان 50 ساله 24

باز پیرایی خیابان 50 ساله 24

باز پیرایی خیابان 50 ساله 25

باز پیرایی خیابان 50 ساله 25

باز پیرایی خیابان 50 ساله 26

باز پیرایی خیابان 50 ساله 26

باز پیرایی خیابان 50 ساله 27

باز پیرایی خیابان 50 ساله 27

باز پیرایی خیابان 50 ساله 28

باز پیرایی خیابان 50 ساله 28

باز پیرایی خیابان 50 ساله 29

باز پیرایی خیابان 50 ساله 29

باز پیرایی خیابان 50 ساله 30

باز پیرایی خیابان 50 ساله 30

باز پیرایی خیابان 50 ساله 31

باز پیرایی خیابان 50 ساله 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید