دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
این دیدار که به همت فدراسیون فوتبال و به مناسبت یاد بود مرحوم فریدون رادبوی پیشکوست فقید فوتبال در مجموعه ورزشی همای تهران برگزار شد با برتری ۵-۴ یاران رادبوی به پایان رسید.
عکاس: سعید زارعیان
دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 1

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 1

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 2

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 2

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 3

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 3

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 4

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 4

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 5

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 5

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 6

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 6

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 7

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 7

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 8

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 8

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 9

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 9

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 10

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 10

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 11

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 11

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 12

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 12

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 13

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 13

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 14

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 14

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 15

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 15

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 16

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 16

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 17

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 17

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 18

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 18

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 19

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 19

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 20

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 20

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 21

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 21

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 22

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 22

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 23

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 23

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 24

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 24

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 25

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 25

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 26

دیدار دوستانه یاران رادبوی و فدراسیون فوتبال 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید