افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران

تاریخ: ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۹
ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى، صبح روز شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٩ در منطقه ١٩ تهران بصورت ویدئو کنفراس توسط شهردار تهران افتتاح شد.
عکاس: شایان محرابی

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 1

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 2

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 3

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 4

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 5

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 6

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 7

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 8

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 9

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 10

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 11

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 12

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 13

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 14

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 15

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 16

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 17

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 18

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 19

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 20

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 21

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 22

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 23

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 24

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 25

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 26

افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید