آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران

تاریخ: ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۹
مراسم رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش‌نشانی تهران و بهره برداری از ایستگاه ۱۳۲ سازمان آتش نشانی صبح شنبه ۲۵ مرداد با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در صالح‌آباد شهر ری برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 1

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 2

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 3

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 4

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 5

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 6

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 7

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 8

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 9

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 10

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 11

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 12

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 13

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 14

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 15

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 16

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 17

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 18

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 19

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 20

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 21

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 22

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 23

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 24

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 25

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 26

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 27

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 28

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 29

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 30

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 31

آئین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرتهران 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید