آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹

تاریخ: ۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹
آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی منطقه ۹ و کلنگ زنی بوستان جی , سه شنبه 21 مرداد 1399 با حضور دکتر پیروز حناچی شردار تهران و اعضای محترم شورای اسلامی شهر برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 1

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 2

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 3

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 4

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 5

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 6

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 7

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 28

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 9

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 10

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 12

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 15

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 16

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 18

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 19

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 20

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 22

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 23

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 27

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 29

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 31

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 32

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 34

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 35

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 37

آیین افتتاح پروژه های عمرانی منطقه ۹ 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید