دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
دکتر پیروز حناچی شهردار تهران یکشنبه 19 مرداد 1399با حضور در سفارت لبنان در تهران ضمن تسلیت به ملت و دولت لبنان با حسن محمود عباس، سفیر این کشور دیدار و دفتر یادبود جان باختگان حادثه تلخ انفجار در بندر بیروت را امضاء کرد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 3

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 3

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 1

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 1

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 2

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 2

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 4

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 4

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 6

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 6

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 7

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 7

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 8

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 8

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 9

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 9

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 10

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 10

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 11

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 11

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 12

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 12

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 15

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 15

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 16

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 16

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 17

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 17

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 18

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 18

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 19

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 19

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 22

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید