گردهمایی مائده غدیر

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
همزمان با عید بزرگ ولایت، ویژه برنامه مائده غدیر با برپایی جایگاه های پخت طعام و اطعام 14 هزار نفر از مستمندان در میدان امام حسین (ع) برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده،محمد دلکش
گردهمایی مائده غدیر 1

گردهمایی مائده غدیر 1

گردهمایی مائده غدیر 2

گردهمایی مائده غدیر 2

گردهمایی مائده غدیر 4

گردهمایی مائده غدیر 4

گردهمایی مائده غدیر 6

گردهمایی مائده غدیر 6

گردهمایی مائده غدیر 7

گردهمایی مائده غدیر 7

گردهمایی مائده غدیر 8

گردهمایی مائده غدیر 8

گردهمایی مائده غدیر 9

گردهمایی مائده غدیر 9

گردهمایی مائده غدیر 10

گردهمایی مائده غدیر 10

گردهمایی مائده غدیر 11

گردهمایی مائده غدیر 11

گردهمایی مائده غدیر 12

گردهمایی مائده غدیر 12

گردهمایی مائده غدیر 13

گردهمایی مائده غدیر 13

گردهمایی مائده غدیر 14

گردهمایی مائده غدیر 14

گردهمایی مائده غدیر 15

گردهمایی مائده غدیر 15

گردهمایی مائده غدیر 16

گردهمایی مائده غدیر 16

گردهمایی مائده غدیر 18

گردهمایی مائده غدیر 18

گردهمایی مائده غدیر 21

گردهمایی مائده غدیر 21

گردهمایی مائده غدیر 22

گردهمایی مائده غدیر 22

گردهمایی مائده غدیر 23

گردهمایی مائده غدیر 23

گردهمایی مائده غدیر 24

گردهمایی مائده غدیر 24

گردهمایی مائده غدیر 25

گردهمایی مائده غدیر 25

گردهمایی مائده غدیر 26

گردهمایی مائده غدیر 26

گردهمایی مائده غدیر 27

گردهمایی مائده غدیر 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید