افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
موزه و سراسرنمای مقاومت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی با حضور رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و جمعی از فرماندهان عالی رتبه نیرو‌های مسلح افتتاح شد.
عکاس: میلاد بهشتی
افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 1

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 1

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 2

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 2

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 3

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 3

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 4

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 4

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 5

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 5

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 6

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 6

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 7

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 7

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 8

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 8

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 9

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 9

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 10

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 10

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 11

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 11

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 12

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 12

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 13

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 13

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 14

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 14

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 15

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 15

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 16

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 16

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 17

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 17

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 18

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 18

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 19

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 19

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 20

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 20

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 21

افتتاح موزه و سراسرنمای مقاومت 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید