آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
صبح امروز سه شنبه 14 مرداد آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه با حضور دکتر جواد حق شناس عضو شورای اسلامی شهر تهران و دکتر سعادتی شهردار منطقه 12 در میدان بهارستان برگزار شد.
عکاس: محسن دانک
آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 2

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 2

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 3

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 3

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 4

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 4

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 5

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 5

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 7

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 7

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 8

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 8

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 9

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 9

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 11

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 11

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 12

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 12

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 14

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 14

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 15

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 15

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 16

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 16

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 17

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 17

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 18

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 18

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 19

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 19

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 20

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 20

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 21

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 21

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 22

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 22

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 23

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 23

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 24

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید