نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
صبح امروز سه شنبه 14 مرداد اعضای سازمان نظام پزشکی طی نشستی با پیروز حناچی دیدار و گفتگو کردند.
عکاس: مجتبی عرب زاده
نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 1

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 1

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 2

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 2

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 3

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 3

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 4

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 4

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 5

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 5

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 6

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 6

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 7

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 7

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 8

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 8

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 9

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 9

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 10

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 10

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 11

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 11

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 12

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 12

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 13

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 13

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 14

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 14

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 15

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 15

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 16

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 16

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 17

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 17

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 18

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 18

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 19

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 19

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 20

نشست اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید