نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار

تاریخ: ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۹
نشست پیروز حناچی، شهردار تهران با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، دوشنبه 13 مرداد به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 1

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 2

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 3

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 4

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 5

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 6

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 7

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 8

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 9

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 10

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 11

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 12

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 13

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 14

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 15

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 16

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 17

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 18

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 19

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 20

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 22

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 23

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 24

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 25

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 26

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 27

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 28

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 30

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 31

نشست آنلاین شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید