شهرنگار؛ محله پونک

تاریخ: ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
محله پونک در شمال غربی تهران قرار دارد که بخش عمده آن در منطقه 5 واقع شده است. ده پونک از قریه های قدیم تهران بوده و دو روایت برای نام‌گذاری آن وجود دارد، روایت اول فراوانی گل‌های پونه در این منطقه بوده که سبب شده آن را به نام محله پونک یا محله گل‌های پونه بنامند و روایت دوم، وجود روستایی به نام پوئینک در این منطقه بوده که بعدها شکل تلفظش کمی تغییر کرده اما خود کلمه کاملا از بین نرفته است.
عکاس: سعید ربیعی

شهرنگار؛ محله پونک 1

شهرنگار؛ محله پونک 2

شهرنگار؛ محله پونک 3

شهرنگار؛ محله پونک 5

شهرنگار؛ محله پونک 6

شهرنگار؛ محله پونک 7

شهرنگار؛ محله پونک 8

شهرنگار؛ محله پونک 9

شهرنگار؛ محله پونک 10

شهرنگار؛ محله پونک 11

شهرنگار؛ محله پونک 12

شهرنگار؛ محله پونک 13

شهرنگار؛ محله پونک 14

شهرنگار؛ محله پونک 15

شهرنگار؛ محله پونک 16

شهرنگار؛ محله پونک 17

شهرنگار؛ محله پونک 18

شهرنگار؛ محله پونک 19

شهرنگار؛ محله پونک 20

شهرنگار؛ محله پونک 21

شهرنگار؛ محله پونک 22

شهرنگار؛ محله پونک 23

شهرنگار؛ محله پونک 24

شهرنگار؛ محله پونک 25

شهرنگار؛ محله پونک 4

شهرنگار؛ محله پونک 27

شهرنگار؛ محله پونک 28

شهرنگار؛ محله پونک 29

شهرنگار؛ محله پونک 30

شهرنگار؛ محله پونک 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید