بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران

تاریخ: ۷ مرداد ۱۳۹۹
دکتر صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران؛ دکتر جوادی یگانه معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و تعدای از مدیران شهری از پروژه خانه شهر در میدان امام خمینی(ره) بازدید کردند.
عکاس: محسن دانک
بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 1

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 1

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 2

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 2

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 3

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 3

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 4

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 4

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 5

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 5

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 6

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 6

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 7

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 7

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 8

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 8

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 9

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 9

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 10

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 10

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 11

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 11

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 12

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 12

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 13

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 13

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 14

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 14

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 15

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 15

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 16

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 16

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 17

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 17

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 18

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 18

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 19

بازدید مدیران شهری از ساختمان بلدیه تهران 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید