سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد

تاریخ: ۵ مرداد ۱۳۹۹
سیرک ماشین ایران پرتغال با جدیدترین برنامه‌های دنیا توسط هنرمندان بین المللی ۱۰ کشور با اجرا های متنوع در برج میلاد در حال برگزاری است. با توجه به شیوع ویروس کرونا برای تماشای این سیرک باید در مکان های مشخص شده پارک کنید و در ماشین سیرک را تماشا کنید.
عکاس: محمد دلکش
سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 1

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 1

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 2

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 2

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 3

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 3

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 4

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 4

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 5

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 5

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 6

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 6

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 7

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 7

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 8

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 8

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 9

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 9

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 10

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 10

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 11

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 11

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 12

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 12

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 13

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 13

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 14

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 14

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 15

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 15

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 16

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 16

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 17

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 17

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 18

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 18

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 19

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 19

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 20

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 20

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 21

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 21

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 22

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 22

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 23

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 23

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 24

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 24

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 25

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 25

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 26

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 26

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 27

سیرک ماشین، ایران پرتغال در برج میلاد 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید