مهمانپذیر روبرو

تاریخ: ۴ مرداد ۱۳۹۹
مهمانپذیر روبرو خانه‌ای است حدودا شصت ساله و متعلق به اواخر دوره‌ پهلوی اول. خانه در مجاورت میدان بهارستان است، در قلب تاریخی تهران و در محله‌ای که هنوز حال و هوای تهران قدیم را در خود نگه داشته. محله‌ای که انگار از تغییرات هر روزه و سریع کلان شهر در امان مانده است. این خانه مساحتی ۳۰۰ متری دارد، شامل ۳ طبقه در داخل ساختمان اصلی و بنایی کوچک‌تر، به سبک همان دوران، در انتهای حیاط. جایی که حالا مکانی برای اجراهای کوچک فردی و گروهی موسیقی است.
عکاس: حمید رضا درجاتی
مهمانپذیر روبرو 1

مهمانپذیر روبرو 1

مهمانپذیر روبرو 2

مهمانپذیر روبرو 2

مهمانپذیر روبرو 3

مهمانپذیر روبرو 3

مهمانپذیر روبرو 4

مهمانپذیر روبرو 4

مهمانپذیر روبرو 5

مهمانپذیر روبرو 5

مهمانپذیر روبرو 6

مهمانپذیر روبرو 6

مهمانپذیر روبرو 7

مهمانپذیر روبرو 7

مهمانپذیر روبرو 8

مهمانپذیر روبرو 8

مهمانپذیر روبرو 9

مهمانپذیر روبرو 9

مهمانپذیر روبرو 10

مهمانپذیر روبرو 10

مهمانپذیر روبرو 11

مهمانپذیر روبرو 11

مهمانپذیر روبرو 12

مهمانپذیر روبرو 12

مهمانپذیر روبرو 13

مهمانپذیر روبرو 13

مهمانپذیر روبرو 14

مهمانپذیر روبرو 14

مهمانپذیر روبرو 15

مهمانپذیر روبرو 15

مهمانپذیر روبرو 16

مهمانپذیر روبرو 16

مهمانپذیر روبرو 17

مهمانپذیر روبرو 17

مهمانپذیر روبرو 18

مهمانپذیر روبرو 18

مهمانپذیر روبرو 19

مهمانپذیر روبرو 19

مهمانپذیر روبرو 20

مهمانپذیر روبرو 20

مهمانپذیر روبرو 21

مهمانپذیر روبرو 21

مهمانپذیر روبرو 22

مهمانپذیر روبرو 22

مهمانپذیر روبرو 23

مهمانپذیر روبرو 23

مهمانپذیر روبرو 24

مهمانپذیر روبرو 24

مهمانپذیر روبرو 25

مهمانپذیر روبرو 25

مهمانپذیر روبرو 26

مهمانپذیر روبرو 26

مهمانپذیر روبرو 27

مهمانپذیر روبرو 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید