موزه گیاه شناسی دارآباد

تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۹۹
سالن گیاه‌شناسی موزه دارآباد دارای ۶۰۰ گونه گیاهی خودرو از مناطق مختلف کشور است. این سالن بر اساس نواحی فیتوجغرافیایی (جغرافیای گیاهی) تقسیم‌بندی شده است و شامل ناحیه هیرکانی، ناحیه ایران – تورانی و ناحیه خلیج فارس – عمانی است و در این مجموعه حداقل ۵۰ گونه اندمیک (بومی) در بین گیاهان دیده می‌شود.
عکاس: شایان محرابی
موزه گیاه شناسی دارآباد 2

موزه گیاه شناسی دارآباد 2

موزه گیاه شناسی دارآباد 3

موزه گیاه شناسی دارآباد 3

موزه گیاه شناسی دارآباد 4

موزه گیاه شناسی دارآباد 4

موزه گیاه شناسی دارآباد 5

موزه گیاه شناسی دارآباد 5

موزه گیاه شناسی دارآباد 6

موزه گیاه شناسی دارآباد 6

موزه گیاه شناسی دارآباد 7

موزه گیاه شناسی دارآباد 7

موزه گیاه شناسی دارآباد 8

موزه گیاه شناسی دارآباد 8

موزه گیاه شناسی دارآباد 9

موزه گیاه شناسی دارآباد 9

موزه گیاه شناسی دارآباد 10

موزه گیاه شناسی دارآباد 10

موزه گیاه شناسی دارآباد 11

موزه گیاه شناسی دارآباد 11

موزه گیاه شناسی دارآباد 12

موزه گیاه شناسی دارآباد 12

موزه گیاه شناسی دارآباد 15

موزه گیاه شناسی دارآباد 15

موزه گیاه شناسی دارآباد 16

موزه گیاه شناسی دارآباد 16

موزه گیاه شناسی دارآباد 18

موزه گیاه شناسی دارآباد 18

موزه گیاه شناسی دارآباد 19

موزه گیاه شناسی دارآباد 19

موزه گیاه شناسی دارآباد 20

موزه گیاه شناسی دارآباد 20

موزه گیاه شناسی دارآباد 21

موزه گیاه شناسی دارآباد 21

موزه گیاه شناسی دارآباد 23

موزه گیاه شناسی دارآباد 23

موزه گیاه شناسی دارآباد 25

موزه گیاه شناسی دارآباد 25

موزه گیاه شناسی دارآباد 26

موزه گیاه شناسی دارآباد 26

موزه گیاه شناسی دارآباد 28

موزه گیاه شناسی دارآباد 28

موزه گیاه شناسی دارآباد 30

موزه گیاه شناسی دارآباد 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید