پویش سه شنبه های بدون خودرو

تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، تورج فرهادی شهردار منطقه 6، امیر محسنی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران 31 تیر ماه 1399 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
پویش سه شنبه های بدون خودرو 1

پویش سه شنبه های بدون خودرو 1

پویش سه شنبه های بدون خودرو 2

پویش سه شنبه های بدون خودرو 2

پویش سه شنبه های بدون خودرو 3

پویش سه شنبه های بدون خودرو 3

پویش سه شنبه های بدون خودرو 4

پویش سه شنبه های بدون خودرو 4

پویش سه شنبه های بدون خودرو 5

پویش سه شنبه های بدون خودرو 5

پویش سه شنبه های بدون خودرو 6

پویش سه شنبه های بدون خودرو 6

پویش سه شنبه های بدون خودرو 7

پویش سه شنبه های بدون خودرو 7

پویش سه شنبه های بدون خودرو 9

پویش سه شنبه های بدون خودرو 9

پویش سه شنبه های بدون خودرو 10

پویش سه شنبه های بدون خودرو 10

پویش سه شنبه های بدون خودرو 12

پویش سه شنبه های بدون خودرو 12

پویش سه شنبه های بدون خودرو 13

پویش سه شنبه های بدون خودرو 13

پویش سه شنبه های بدون خودرو 14

پویش سه شنبه های بدون خودرو 14

پویش سه شنبه های بدون خودرو 16

پویش سه شنبه های بدون خودرو 16

پویش سه شنبه های بدون خودرو 17

پویش سه شنبه های بدون خودرو 17

پویش سه شنبه های بدون خودرو 18

پویش سه شنبه های بدون خودرو 18

پویش سه شنبه های بدون خودرو 20

پویش سه شنبه های بدون خودرو 20

پویش سه شنبه های بدون خودرو 22

پویش سه شنبه های بدون خودرو 22

پویش سه شنبه های بدون خودرو 23

پویش سه شنبه های بدون خودرو 23

پویش سه شنبه های بدون خودرو 24

پویش سه شنبه های بدون خودرو 24

پویش سه شنبه های بدون خودرو 25

پویش سه شنبه های بدون خودرو 25

پویش سه شنبه های بدون خودرو 28

پویش سه شنبه های بدون خودرو 28

پویش سه شنبه های بدون خودرو 29

پویش سه شنبه های بدون خودرو 29

پویش سه شنبه های بدون خودرو 31

پویش سه شنبه های بدون خودرو 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید