ساماندهی نما و منظر شهری

۲۸ تیر ۱۳۹۹
در راستای ساماندهی نما، پیرایش جداره های خیابان ها و مرمت ساختمان های قدیمی سازمان زیباسازی شهر تهران اقدام به انجام پروژه های بسیاری کرده است که باعث بوجود آمدن جلوه بصری زیباتری در خیابان های پایتخت شده است.
فهیم عزیزی
http://www.tehranpicture.ir/u/2di