دیوار های رنگی محله هرندی

تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۹
محله‌ای که تا دیروز نامش با اعتیاد گره خورده بود امروز به دلیل خانه‌های رنگین معروف شده است؛ رنگ‌هایی که جان دوباره به هرندی داده‌اند.
عکاس: شایان محرابی
دیوار های رنگی محله هرندی 1

دیوار های رنگی محله هرندی 1

دیوار های رنگی محله هرندی 2

دیوار های رنگی محله هرندی 2

دیوار های رنگی محله هرندی 1

دیوار های رنگی محله هرندی 1

دیوار های رنگی محله هرندی 2

دیوار های رنگی محله هرندی 2

دیوار های رنگی محله هرندی 3

دیوار های رنگی محله هرندی 3

دیوار های رنگی محله هرندی 4

دیوار های رنگی محله هرندی 4

دیوار های رنگی محله هرندی 5

دیوار های رنگی محله هرندی 5

دیوار های رنگی محله هرندی 7

دیوار های رنگی محله هرندی 7

دیوار های رنگی محله هرندی 8

دیوار های رنگی محله هرندی 8

دیوار های رنگی محله هرندی 9

دیوار های رنگی محله هرندی 9

دیوار های رنگی محله هرندی 10

دیوار های رنگی محله هرندی 10

دیوار های رنگی محله هرندی 11

دیوار های رنگی محله هرندی 11

دیوار های رنگی محله هرندی 12

دیوار های رنگی محله هرندی 12

دیوار های رنگی محله هرندی 13

دیوار های رنگی محله هرندی 13

دیوار های رنگی محله هرندی 14

دیوار های رنگی محله هرندی 14

دیوار های رنگی محله هرندی 15

دیوار های رنگی محله هرندی 15

دیوار های رنگی محله هرندی 16

دیوار های رنگی محله هرندی 16

دیوار های رنگی محله هرندی 17

دیوار های رنگی محله هرندی 17

دیوار های رنگی محله هرندی 18

دیوار های رنگی محله هرندی 18

دیوار های رنگی محله هرندی 19

دیوار های رنگی محله هرندی 19

دیوار های رنگی محله هرندی 20

دیوار های رنگی محله هرندی 20

دیوار های رنگی محله هرندی 21

دیوار های رنگی محله هرندی 21

دیوار های رنگی محله هرندی 22

دیوار های رنگی محله هرندی 22

دیوار های رنگی محله هرندی 23

دیوار های رنگی محله هرندی 23

دیوار های رنگی محله هرندی 24

دیوار های رنگی محله هرندی 24

دیوار های رنگی محله هرندی 25

دیوار های رنگی محله هرندی 25

دیوار های رنگی محله هرندی 26

دیوار های رنگی محله هرندی 26

دیوار های رنگی محله هرندی 27

دیوار های رنگی محله هرندی 27

دیوار های رنگی محله هرندی 28

دیوار های رنگی محله هرندی 28

دیوار های رنگی محله هرندی 29

دیوار های رنگی محله هرندی 29

دیوار های رنگی محله هرندی 30

دیوار های رنگی محله هرندی 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید